Mitsubishi Heavy FDU-VF Hyper Inverter

7

Канальные кондиционеры (сплит системы) Mitsubishi Heavy серия FDU-VF Hyper Inverter